Cryoablatie

Cryoablatie

Bij cryoablatie worden dunne naalden in de tumor ingebracht waardoor gas kan stromen. Hierdoor kunnen de naalden extreem gekoeld worden en de tumor bevriezen. Op deze manier worden tumorcellen gedood. Deze behandeling vindt plaats met behulp van MRI- of CT-geleiding. Door gebruik te maken van deze beeldsturing kunnen de cryonaalden zeer nauwkeurig geplaatst worden.

MRI en CT geven een hoge nauwkeurigheid in het lokaliseren van een tumor. Daarnaast kan heel nauwkeurig de temperatuur van de tumor en omliggende structuren worden bepaald waardoor het vriesproces uitstekend gecontroleerd kan worden. Dat zorgt ervoor dat alleen de tumor wordt behandeld en omliggend weefsel gespaard wordt, met als doel bijwerkingen zoveel mogelijk te voorkomen. Alhoewel cryotherapie bij veel oppervlakkige tumoren zoals basaalcelcarcinoom van de huid, peniskanker, baarmoederhalskanker al vele jaren standaardbehandeling is, focussen we ons hier op dieper gelegen tumoren waar radiologische beeldsturing noodzakelijk is.

Cryoablatie bij nierkanker

Nierkanker ontstaat vooral bij mensen tussen de 65 en 75 jaar. Mannen krijgen nierkanker bijna 2 keer vaker dan vrouwen. De belangrijkste risicofactor is roken. Ook erfelijke aanleg kan een rol spelen. In het begin geeft nierkanker bijna nooit klachten. De ziekte wordt vaak per toeval ontdekt. Als de tumor groter wordt, kunnen symptomen optreden zoals bloed in de urine, pijn in de zij of een voelbare zwelling van de buik. Wordt nierkanker in een vroeg stadium ontdekt en behandeld, dan is de kans op genezing groot.

In overleg met uw arts kan gekozen worden voor het chirurgisch verwijderen ofwel het vernietigen van de tumor zonder te snijden. Dit kan bijvoorbeeld door de tumor te vernietigen door bevriezing. De tumor mag dan niet groter zijn dan 4 cm.

Is voor de behandeling nog niet duidelijk of de tumor kwaadaardig is, dan neemt de arts tijdens de behandeling eerst een stukje weefsel (biopt) uit de tumor. De patholoog onderzoekt het weefsel om vast te stellen of de tumor goedaardig of kwaadaardig is.

Cryoablatie bij prostaatkanker

Eén op de zes mannen krijgt te maken met prostaatkanker, het is daarmee de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. In Nederland wordt jaarlijks bij 10.000 mannen prostaatkanker vastgesteld. Van de mannen die net gediagnosticeerd zijn met prostaatkanker zal 30 tot 40% een vorm van radiotherapie als eerste behandeling ondergaan.

Vanwege het relatief vaak voorkomen van een terugkerende tumor na radiotherapie en de eventuele gevolgen voor de overleving worden er op beperkte schaal operaties uitgevoerd, zoals een prostatectomie ( verwijdering van de hele prostaat). Deze operatietechniek is echter lastig en heeft vaak meer complicaties zoals incontinentie en impotentie.

Deze nieuwe cryotherapie behandeling kan genezend werken en wordt o.a. gegeven aan patiënten met recidief prostaatkanker (een recidief betekent dat de ziekte terug is na behandeling) die hiervoor al bestraling hebben ondergaan.

Algehele narcose

De behandeling vindt plaats onder algehele narcose. Het bevriezen duurt twee keer 10 minuten. Ondertussen wordt met MRI-beelden gekeken hoe het vriesproces verloopt. Doordat de te bevriezen plek goed zichtbaar is, kan in alle richtingen gevolgd worden in hoeverre de tumor voldoende bedekt wordt en kan vriesschade aan omringende structuren worden voorkomen. Ook kan de vriesintensiteit van de naalden afzonderlijk worden bijgesteld.

Na de behandeling gaat de patiënt naar de afdeling, waar hij ter observatie een nacht verblijft. Opmerkelijk is het dat patiënten de volgende dag vaak nauwelijks pijn hebben van de ingreep en, mits zij zelf kunnen plassen, vaak die dag alweer naar huis kunnen. Recentelijk zijn resultaten van deze behandelingen gepubliceerd. Hieruit komt naar voren dat MRI-geleide focale cryotherapie in patiënten met lokaal teruggekeerde prostaatkanker na radiotherapie een haalbare en veilige behandelmethode is.

Controles vinden plaats door middel van geregelde bepaling van het PSA en MRI scans op 3, 6 en 12 maanden na de procedure. Als de tumor terugkeert kan de patiënt opnieuw behandeld worden.

Opereren Zonder Snijden (OZS).

OZS richt zich op de behandeling van lever-, nier-, long-, bot-, borst-, prostaat- en alvleesklierkanker.

Contact opnemen

et|icon_pin|

Postbus: 40171
Postcode 8004DD, Zwolle

et|icon_mobile|

06-57177567

et|icon_mail|

info@opererenzondersnijden.nl

Voor vragen en meer informatie kunt u het contactformulier invullen. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

et|icon_pin|

Postbus: 40171
Postcode 8004DD, Zwolle

et|icon_mobile|

06-57177567

et|icon_mail|

info@opererenzondersnijden.nl

Opereren Zonder Snijden

Wat kunnen we voor u betekenen?
Casus indienenOndersteun OZS